Generalforsamling 2018

ÅRHUS HARMONIKAKLUB

Generalforsamling
Torsdag d. 5. april 2018, kl. 19.00
Bjerggården

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Valg i henhold til vedtægterne
  8. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand: Preben Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Hanne Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Bente Andersen

Øvrige poster på valg er:

1. suppleant: Svend Asmussen (Bortgået)
2. suppleant: Lise Ryde (udmeldt)

Revisor: Erik Pill
Revisorsuppleant: Gert Schou

Festudvalget:
Preben Nielsen og Bende Lauritsen

På bestyrelsens vegne 
Preben Nielsen